ЭРГЭЛЗҮҮЛЭХ

Эргэлзээг нь төрүүлэх - Ганцаараа явна гээд зүтгэхэд ч бас хаашаа ч юм дээ гэж эргэлзүүлж явлаа. Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол.