ЭРГЭЛЗЭХ I

Үйл ажилд тов шийдвэргүй тээнэгэлзэх, болгоомжлох - Зарим хүн эргэлзэн энэ хэргийг ихээхэн сайн лавлан үзэх ёстой дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа., эргэлзэн бодох (тухайн зүйлийн талаар тээнэгэлзэн бодох), эргэлзэх тээнэгэлзэх [хоршоо] (сэтгэл хоёрдох, шийд гаргаж чадахгүй байх).

эргэлзэх тээнэгэлзэх сэтгэл хоёрдох, шийд гаргаж чадахгүй байх
Ижил үг:

ЭРГЭЛЗЭХ II