ЭРГЭЛЗЭЭТЭЙ

Эргэлзээ төрүүлсэн, эргэлзээ ихтэй, мадагтай, бодож үзүүштэй: эргэлзээтэй бодол (эргэлзээ төрүүлсэн дэлгэрэнгүй...