ЭРГЭЛЗЭХ II

Юмыг хүсэж эргэн санагалзах: эргэлзсэн сэтгэл (тээнэгэлзэн бодолхийлэх) - Намайг босмогц миний дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун.

Ижил үг:

ЭРГЭЛЗЭХ I