ЭРГЭЛЗЭЭ

Эргэлзэх үйлийн нэр, эргэлзэл: эргэлзээ төрөх (тээнэгэлзэх бодол төрөх) - Чи намайг бурхан шүтдэг дэлгэрэнгүй... Д.Гарамжав. Нэгэн өглөө.