аргамжааны эргүүлэг
аргамжааны үзүүрт тогтоосон эргүүлэг төмөр