нар буруу эргүүлэг
нарны явдлын эсрэг тийш эргэж ургасан үс