бууны эргүүлэг
бууны гол төмрийн доторх мушгимал горви