ШАР VII:

шар шар хийх (цасан дээр гишгэх, булгийн ус ундран гарах зэрэгт шар гэх чимээ гарах) - Цасан дээр дэлгэрэнгүй... Яриа., шар шир хийх (а. Шар шир гэх дуу гаргах: б. Шар шир гэх дуу гаргаж идэх), шар шор хийх (шар шор гэх чимээ гарах), шар шур хийх (а. Шар шур гэх чимээ гарах: б. Хажуугаар ухасхийн шүргэн өнгөрөх).

шар шар хийх цасан дээр гишгэх, булгийн ус ундран гарах зэрэгт шар гэх чимээ гарах
шар шир хийх а. Шар шир гэх дуу гаргах; б. Шар шир гэх дуу гаргаж идэх
шар шор хийх шар шор гэх чимээ гарах
шар шур хийх а. Шар шур гэх чимээ гарах; б. Хажуугаар ухасхийн шүргэн өнгөрөх
Ижил үг:

ШАР I

ШАР II

ШАР III

ШАР IV

ШАР V

ШАР VI: