ШАРАВЧ
/ амьтан /

Цайвар шар бидэртэй улаан хэрээ.