ШАРАГЧИН

1. Эм амьтны шар зүстэй нь: шарагч гүү (шар зүсмийн гүү), шарагч ингэ (шар зүсмийн дэлгэрэнгүй...


2. [зурхай] Шороон махбодтой, эм жил, сар, өдөр, цаг: шарагчин гахай жил (шороон гахай жил) - 1899 он буюу Бадаргуултын 25-р оны дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Монгол бөх., шарагчин үхэр өдөр (шороон үхэр өдөр) - Өнөөдөр шарагчин үхэр өдөр. Л.Түдэв. Нүүдэл.