ШАРАЛХУУ

Нэлээд хор шартай: шаралхуу залуу (нэлээд хор шартай залуу) - Энэ Намхай начин бол алдарт Намхай дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Монгол бөх.