ШАРАЛЦАХ

Шарах, хайрах үйлийг хамтран хийх: мах шаралцах (мах хамтран шарах), тахиа шаралцах дэлгэрэнгүй...

мах шаралцах мах хамтран шарах
тахиа шаралцах тахианы махыг хамтран хайрах, шарах