ШАРАН :

шаран гарах (ус зэрэг шингэн зүйл гоожин гарах, урсан гарах).