ШАРАНГУЙ

Юмны шаравтар маягийн өнгө: шарангуй өнгө (шаравтар маягийн өнгө), шарангуй царайтай (шаравтар маягийн царайтай) дэлгэрэнгүй...

шарангуй өнгө шаравтар маягийн өнгө
шарангуй царайтай шаравтар маягийн царайтай