ШАРАЛТ

Шарах үйлийн үр дүнг заасан нэр, шарах нь.