ШАРАЛХАХ

1. Хор шар нь хөдлөх - Намхай начин өвгөний үгийггг сонсоод булай шаралхаж байгаа харагдана. дэлгэрэнгүй..., Го түшмэлийг барьж хорьсонд Данран уурсаж, Дугар мэйрэнд шаралхаж гарлаа. С.Дашдэндэв. Улаан наран.


2. Бага сага өвчин олох.