ШАРАГЧ

1. Эм амьтны шар зүстэй нь: шарагч гүү (шар зүсмийн гүү), шарагч ингэ (шар зүсмийн дэлгэрэнгүй...


2. [зурхай] Шороон махбодтой, эм жил, сар, өдөр, цаг: шарагчин гахай жил (шороон гахай жил) - 1899 он буюу Бадаргуултын 25-р оны дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Монгол бөх., шарагчин үхэр өдөр (шороон үхэр өдөр) - Өнөөдөр шарагчин үхэр өдөр. Л.Түдэв. Нүүдэл.

шарагч гүү шар зүсмийн гүү
шарагч ингэ шар зүсмийн ингэ
шарагч бялзуухай далан чогчиготой адил, толгойдоо цэцэгтэй, биеийн чандар хар, хэрэлдэх зантай, нэг зүйл бялзуухай
шарагчин туулай шар зүстэй эм туулай
шарагчин үхэр шар зүстэй эм үхэр
шарагчин гахай жил шороон гахай жил
шарагчин үхэр өдөр шороон үхэр өдөр