ШАРАВТАР

Бага зэрэг шар; шар өнгийн хэмжээ бага: шаравтар өнгөтэй бүс (цайвардуу шар өнгөтэй бүс) - Уулын дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана.