ШАР IV

Уур, омог: шар гаргах (уур, омог гаргах), хор шар [хоршоо] (атаа хорсол, омогшил) - дэлгэрэнгүй...

шар гаргах уур, омог гаргах
хор шар атаа хорсол, омогшил
шар гозойх хор шар хөдлөх, омгорхох
шар буцлах уур омог ихэд хөдлөх
шар завжтай нялх, балчир
шар махтайгаа хатах ихэд шаналан зовох
шар нар бор хоног өнгөрүүлэх амь зуулга тааруухан байх, тааруухан амьдрах
шар навчнаар намар
шар сэмжлэх нас ахиснаа үл тоомсорлон, шалиг зан гаргах
шар тос шиг сайхан, гоё, сэтгэлд таатай
шар хөдлөх уур омог нь хүрэх, шар гозойх
шар хөдөлгөх уурыг нь хүргэх
шар хөөрөх ~ шар нь хөөрөх а. Шар хусах; б. Уур омог нь бадрах
шар хусах уур омог хүрэх
шар шилмүүсэнд асаасан гал шиг огзом түргэн уурлан хилэгнэх
шар шувтлах лам байсан хүн хар болох
шарыг нь малтах муу үг хэлж дургүйг нь хүргэх
Ижил үг:

ШАР I

ШАР II

ШАР III

ШАР V

ШАР VI:

ШАР VII: