ШАР II

1. Хүний хоол ундаа хэтрүүлэн хэрэглэснээс болж тохиолдох өвчин: шар дэврэх ~ шар нь дэврэх (шар хөөрөх өвчин тусах), шар дэлгэрэнгүй... (шар өвчин элбэгтэй) - Ядаж манай багш шар ихтэй болохоороо өрөм тос, боов боорцог мэтийн юм зохидоггүй л дээ. Б.Нямаа. Арандалынхан., шар тайлах (архи хэтрүүлэн хэрэглэснээс болж дотор эвгүй болохыг намжаах) - Архины шар тайлагдаж, лонхны доорх эр сэргэжээ. Г.Батаа нар. Онцгой даалгавартан., шар хөдлөх ~ шар нь хөдлөх (а. Шар хөөрөх өвчин дахих: б. [шилжсэн] Уур омог нь цочмог дэврэх), шар хусах (а. Хүний идсэн юм исэж, дээш хэхрэх: б. [шилжсэн] Уур омог хүрэх), шар цус хөөрөх (нүд эрээлжлэн толгой эргэн, дотор муухай болж ухаан балартах), айргийн шар (айраг хэтрүүлснээс тусах өвчин), архины шар (архи уусны маргааш архи нэхэх донгийн илрэл):


2. [яриа] Элэг гэмтсэнээс цөс зогсонгитож, цөс цусаар гарснаас арьс салст шар өнгөтэй болох халдварт өвчин: шар авах (а. Шар өвчин тусах: б. [шилжсэн] дэлгэрэнгүй...
шар дэврэх ~ шар нь дэврэх

шар хөөрөх өвчин тусах

шар ихтэй шар өвчин элбэгтэй
шар тайлах архи хэтрүүлэн хэрэглэснээс болж дотор эвгүй болохыг намжаах
шар хөдлөх ~ шар нь хөдлөх а. Шар хөөрөх өвчин дахих; б. [шилжсэн] Уур омог нь цочмог дэврэх
шар хусах а. Хүний идсэн юм исэж, дээш хэхрэх б. [шилжсэн] Уур омог хүрэх
шар цус хөөрөх нүд эрээлжлэн толгой эргэн, дотор муухай болж ухаан балартах
айргийн шар айраг хэтрүүлснээс тусах өвчин
архины шар архи уусны маргааш архи нэхэх донгийн илрэл
шар авах а. Шар өвчин тусах; б. [шилжсэн] Бусдыг байн байн хашруулах, зовоох
Ижил үг:

ШАР I

ШАР III

ШАР IV

ШАР V

ШАР VI:

ШАР VII: