шар шилмүүсэнд асаасан гал шиг
огзом түргэн уурлан хилэгнэх