ШАГЛАХ III
/ этгээд /

Дамлаж өндөр үнээр зарах: архи шаглах (архи дамлан өндөр үнээр зарах), тасалбар дэлгэрэнгүй... (тасалбарыг өндөр үнээр зарах).

архи шаглах архи дамлан өндөр үнээр зарах
тасалбар шаглах тасалбарыг өндөр үнээр зарах
Ижил үг:

ШАГЛАХ I

ШАГЛАХ II