ШАГНАЛ

1. Шан харамж болгож өгөх юм: мөнгөн шагнал (мөнгө төгрөгөөр шан харамж болгосон нь) - Гамингийн дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын дурдатгалууд., шагналын депутат (тухайн орон нутагт тодорхой хэмжээний зүйл хийж бүтээсэн, хөрөнгө оруулсан хүмүүсийг авьяас чадвар, мэдлэг боловсролыг үл харгалзан албан тушаалд томилох үзэгдэл), - Өөрөөр хэлбэл урьд нь томилолт, шагналын депутат гэдэг бол одоо үнэхээр амлалтын депутат боллоо. “Үнэн” сонин;


2. Гавьяа: шагнал авах (шагнал хүртэх), шагнал гардуулах (шагнал өгөх), шагнал олгох (шагнал өгөх), дэлгэрэнгүй...
мөнгөн шагнал мөнгө төгрөгөөр шан харамж болгосон нь
шагналын депутат тухайн орон нутагт тодорхой хэмжээний зүйл хийж бүтээсэн, хөрөнгө оруулсан хүмүүсийг авьяас чадвар, мэдлэг боловсролыг үл харгалзан албан тушаалд томилох үзэгдэл
шагнал авах шагнал хүртэх
шагнал гардуулах шагнал өгөх
шагнал олгох шагнал өгөх
шагнал өгөх хийсэн бүтээсэн зүйлийг нь үнэлэн үнэ бүхий зүйл болон одон медалиар урамшуулах
шагнал хүртэх шагнал авах
зохиолын шагнал зохиол бичсэний учир олгосон шагнал
төрийн дээд шагнал төр засгийн дээд шагнал, хүндэтгэл
гавьяа шагнал төр засгаас хүртээсэн хүндэтгэл соёрхол
сайшаал шагнал хийж бүтээсэн ажил хөдөлмөрийг нь үнэлж олгосон урамшууллын зүйл
шагнал урамшил ажил хөдөлмөр, хийсэн бүтээснийг нь өгөх зүйл
шагнал урамшуулал урам оруулах зорилгоор өгөх шан