ШАГНАЛТ

Гавьяа шагнал бүхий: төрийн шагналт (хөдөлмөр бүтээлээрээ, төр засагтаа дээд зэргээр үнэлэгдсэн хүн) дэлгэрэнгүй...

төрийн шагналт хөдөлмөр бүтээлээрээ, төр засагтаа дээд зэргээр үнэлэгдсэн хүн
шагналт байр гавьяа шагнал бүхий байр