ШАГНУУЛАХ

Урамшуулах, гавьяа шагнал хүртээх; шагнагдах: вангийн зэрэг шагнуулах (вангийн зэрэг хүртэх) - дэлгэрэнгүй...

вангийн зэрэг шагнуулах вангийн зэрэг хүртэх
алтан гадас одонгоор шагнуулах алтан гадас одон гардах, хүртэх
эрдэнийн одон шагнуулах эрдэнийн одон гардах, хүртэх