ШАГЧИН
/ этгээд /

1. Үдэш орой, дэлгүүр хаасан үеэр, архины үнийг нэмэн зардаг хүн - Архины шилэнд ус хийж битүүмжлээд худалдсан нь, дэлгэрэнгүй... “Ардын эрх” сонин;


2. Дамчин.