ШАГШАГ
/ ургамал /

Усан дотор, чийгтэй газар ургадаг нэг зүйл өвс.