ШАГШИЛДАХ

Олноороо гайхалдах - Хамт ирсэн харчуул нь манай айргийн сайхныг шагшилдавч, баахан тулгамдсан юм уу нэг л гавьтай дэлгэрэнгүй... Б.Догмид. Цэнхэрлэн харагдана.