ШАГШУУРГА II

Гол, нуур дагуу нягт ургасан хулс, зэгс, өлөн зэрэг бөөн ургамал: нуурын шагшуурга (нуурын дагуу нягт дэлгэрэнгүй...