ШАГШУУРГАЛАХ

1. Зэгс, хулс, өлөн өвс зэргийн ихээхэн ургаж, шагшуурга болох;


2. Намрын цагт ургамлын толгойд шагшуурга тогтох.