ШАД IV:
/ ургамал /

шад цэцэг (Удамбар цэцэг, мандал цэцэгтэй адилхан, анхилам сайхан үнэртэй нэг зүйл ургамал).

Ижил үг:

ШАД I

ШАД II

ШАД III

ШАД V: