ШАДАРЛАХ

1. Ойр, дэргэд байх, ойртох - Ирсэн тэр залуу мориноосоо бууж, Умбахын дэргэд шадарлан суув. дэлгэрэнгүй...


2. Дотносох, дотнын итгэлтэй хүн нь болох - Шадарлан хэлэлцэж тусалъя даа гэцгээв. Ж.Пүрэв. Гурван дэлгэрэнгүй...