ШАДВИС
/ зурхай /

Сарны зурхайн ёсны хорин найман одны нэг; Махач цөөврийн одон буюу Чөдөр од.