ШАЖИГНУУЛАХ

Хатуу юмыг нааш цааш нь хөдөлгөн шажигнах чимээ гаргуулах, шар шар хийх чимээ гаргах: ор шажигнуулах дэлгэрэнгүй...

ор шажигнуулах ор хөдөлгөн, шажиг шужиг хийх чимээ гаргуулах
цаас шажигнуулах цаасыг хөдөлгөн шар шар хийх чимээ гаргах
чүдэнз шажигнуулах чүдэнз хөдөлгөн шар шар хийсэн чимээ гаргах
эрих шажигнуулах эрих хөдөлгөхөд шар шар хийх чимээ гарах