ШАЗ

Улбарч ялзартал чанах, болгох байдал; шалз: шаз мах (шалз чанасан мах), шаз толгой дэлгэрэнгүй...

шаз мах шалз чанасан мах
шаз толгой шалзартал чанасан толгой
шаз чанах шалз чанах