ШАЗВАЛЗАХ

1. Шазав шазав хийх, хэвцэглэн ярдаглаж, шүд нь ярзалзах - Цулцгар хацарт нь, тод ягаан туяа нэвтэрч, нимгэн уруул дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан;


2. [шилжсэн] Шингэн юмны буцлахыг завдах: тогоотой сүү шазвалзах (тогоотой сүү буцалж эхлэх).