ШАЖИГНАХ

Юмны хугарах, няцрах, хөдлөх, эвдрэх зэрэгт шар шар хийх чимээ гарах: бургас шажигнах (бургас хугарч дэлгэрэнгүй...

бургас шажигнах бургас хугарч шар шар хийх чимээ гарах
ор шажигнах ор хөдлөхөд шар шар хийх чимээ гарах
сандал шажигнах эвдэрхий сандал хөдөлгөхөд, гарах дуу чимээ
цаас шажигнах цаасыг базах, хөдөлгөхөд шар шар хийх чимээ гарах
чулуу шажигнах чулуу хөдөлгөхөд шар шар хийх чимээ гарах
элс шажигнах элс хөдөлгөхөд шар шар хийх дуу чимээ гарах