ХЭЛЦ
/ хэл шинжлэл /

Аялгаар холбогдсон, зогсцын хоорондох хэл зүйн хэсэг: хэлц судлал (а. Хэлний хэлц үгийн бүтцийг дэлгэрэнгүй...

хэлц судлал а. Хэлний хэлц үгийн бүтцийг судалдаг хэл шинжлэлийн салбар; б. Тухайн хэлний хэлц үгийн цогц
хэлц үг тухайн хэллэгт орсон үгс тус тусынхаа үндсэн утгаа алдаж, хоорондоо нийлж нэгэн утга санаа илэрхийлэх тогтвортой холбоо үг

нохой зан

нохой зантой хүн

Зочин 2020-09-27 18:20:35