ХЭЛЦ
/ хэл шинжлэл /

Аялгаар холбогдсон, зогсцын хоорондох хэл зүйн хэсэг: хэлц судлал (а. Хэлний хэлц үгийн бүтцийг дэлгэрэнгүй...

хэлц судлал а. Хэлний хэлц үгийн бүтцийг судалдаг хэл шинжлэлийн салбар; б. Тухайн хэлний хэлц үгийн цогц
хэлц үг тухайн хэллэгт орсон үгс тус тусынхаа үндсэн утгаа алдаж, хоорондоо нийлж нэгэн утга санаа илэрхийлэх тогтвортой холбоо үг