ХЭЛЦ
/ хэл шинжлэл /

Аялгаар холбогдсон, зогсцын хоорондох хэл зүйн хэсэг: хэлц судлал (а. Хэлний хэлц үгийн бүтцийг дэлгэрэнгүй...

хэлц судлал а. Хэлний хэлц үгийн бүтцийг судалдаг хэл шинжлэлийн салбар; б. Тухайн хэлний хэлц үгийн цогц
хэлц үг тухайн хэллэгт орсон үгс тус тусынхаа үндсэн утгаа алдаж, хоорондоо нийлж нэгэн утга санаа илэрхийлэх тогтвортой холбоо үг

нохой зан

нохой зантой хүн

Зочин 2020-09-27 18:20:35


Хэлц үг тайлбар

Гар урт

Зочин 2021-02-21 22:59:28


гар нь урт

гар урт

Зочин 2021-03-22 20:43:59


тасын суудлаар суусан

тэр өвгөн тасын суудлаар суусан харагдаж

Зочин 2021-03-28 10:21:02


ам задгай

эсрэг утгатай

Зочин 2021-04-13 12:14:36


Бүх зүйлээр доройтох

Зочин 2023-05-13 11:39:51


Биеэ барих

Зочин 2023-11-03 18:47:37


Биеэ барих

Зочин 2023-11-03 18:47:39


Биеэ барих

Зочин 2023-11-03 18:47:40


Биеэ барих

Зочин 2023-11-03 18:47:41


Биеэ барих

Зочин 2023-11-03 18:47:42


Биеэ барих

Зочин 2023-11-03 18:47:43


Биеэ барих

Зочин 2023-11-03 18:47:44


Биеэ барих

Зочин 2023-11-03 18:47:45


Цаазаар авах

Хүнийг цаазаар авах

Зочин 2024-03-14 06:55:25


??

Хөл алдах

Зочин 2024-05-08 00:23:44


Хов жив ярих

Хов жив ярих гарав

Зочин 2024-05-20 15:40:05