ХЭЛШГҮЙ

Хэлэхийн аргагүй, хэлж боломгүй: хэлшгүй үг (хэлэхийн аргагүй, хэлж боломгүй үг), хэлшгүй дэлгэрэнгүй... (үгээр хэлэхийн аргагүй муухай амьтан).

хэлшгүй үг хэлэхийн аргагүй, хэлж боломгүй үг
хэлшгүй муухай амьтан үгээр хэлэхийн аргагүй муухай амьтан