хэлшгүй муухай амьтан
үгээр хэлэхийн аргагүй муухай амьтан