ХЭЛЭГЧ

Хэлэх, ярих үйлийн эзэн - Ийм ч зүрхний үгийг сонсвол, улсын доромжлон хэлэгч нь, усны хөөс мэтийг үзвэл, үнэндээ дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл.