ХЭЛЭЛЦЭЭ

1. Ямар нэгэн учир явдлыг шийдвэрлэх аргын тухай зөвлөн хэлэлцэх явдал - Энэ тухай манай засгийн газраас нэг ч дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Миний монгол., ам хэлэлцээ (албан бичгээр баталгаажуулаагүй амаар хийсэн тохиролцоо), хэлэлцээ гарах (хэлэлцэхэд хүрэх сэдэв гарах, ярьж ярилцах хэрэг гарах), яриа хэлэлцээ [хоршоо] (зөвшилцөө);


2. Хүмүүсийн ямар нэгэн асуудлыг үнэлэн ярилцах явдал: олны хэлэлцээг сонсох (олны ярилцахыг сонсох);
3. Болзоо: нэгэнт тохиролцсон яриа - Болзоо хэлэлцээг гүйцээхээр яарсан тэр хүмүүс шөнийн харанхуйгаар ирцгээв. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., хэлэлцээ хийх (а. Хэлэлцээ болох - Тэр үйлдвэрийг, мужид нь угсруулан босгож, хятад ажилчныг сургах хэлэлцээ хийжээ. Б.Ринчен. Сандо амбан; б. Ямар нэгэн үйл ажлыг гүйцэтгэх тухай харилцан тохиролцох - Хэлэлцээ хийн хүчийг зузаатгахаар хөдлөх болов. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа).

ам хэлэлцээ албан бичгээр баталгаажуулаагүй амаар хийсэн тохиролцоо
хэлэлцээ гарах хэлэлцэхэд хүрэх сэдэв гарах, ярьж ярилцах хэрэг гарах
яриа хэлэлцээ зөвшилцөө
олны хэлэлцээг сонсох олны ярилцахыг сонсох
хэлэлцээ хийх а. Хэлэлцээ болох - Тэр үйлдвэрийг, мужид нь угсруулан босгож, хятад ажилчныг сургах хэлэлцээ хийжээ. Б.Ринчен. Сандо амбан; б. Ямар нэгэн үйл ажлыг гүйцэтгэх тухай харилцан тохиролцох - Хэлэлцээ хийн хүчийг зузаатгахаар хөдлөх болов. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа