ХЭЛЭЛЦЭЭР

1. Ямар нэгэн асуудлын талаар хэлэлцэн зөвлөлдөж тохиролцсоны дараа байгуулсан гэрээ: хэлэлцээрийн дэлгэрэнгүй... (а. Зөвлөлдөөний дараа хамтаар санал нэгтэй журамлан сахих тогтоолын бичиг; б. Нэг зүйлийн гадаад харилцааны бичиг), нууц хэлэлцээр (нууц зөвшилдөөн) - Мөн оны төгсгөлийн нэгэн өдөр Бээжин хотод нууц хэлэлцээр болжээ. Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., гэрээ хэлэлцээр [хоршоо] (улс орон, албан байгууллага, мөн хувь хүмүүс хоорондоо ажиллахаар хэлэлцэж тогтсон албан бичиг);


2. Аль нэгэн асуудлын талаар харилцан тохиролцохын тулд хийсэн яриа зөвлөгөөн - Гурван улсын хэлэлцээрээр эдний хошуу нутаг хятадад үлдэх болов дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа., хэлэлцээр хийх (зөвшилцөөн тохиролцоо хийх) - Энэ учраас үлэмж хэлэлцээр хийх нь зөв гэж мухардсан генерал шийдээд, монгол хэл дээр бичиг хийлгэн элчид өгчээ. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., хэлэлцээрт оролцох (хэлэлцэн зөвших хуралд оролцох).

хэлэлцээрийн бичиг а. Зөвлөлдөөний дараа хамтаар санал нэгтэй журамлан сахих тогтоолын бичиг; б. Нэг зүйлийн гадаад харилцааны бичиг
нууц хэлэлцээр нууц зөвшилдөөн
гэрээ хэлэлцээр улс орон, албан байгууллага, мөн хувь хүмүүс хоорондоо ажиллахаар хэлэлцэж тогтсон албан бичиг
хэлэлцээр хийх зөвшилцөөн тохиролцоо хийх
хэлэлцээрт оролцох хэлэлцэн зөвших хуралд оролцох