ХЭЛЭЛЦЭЭТЭЙ

1. Яриа хэлэлцээ хийсэн;


2. Олноо алдаршсан дуутай цуутай: хэлэлцээтэй хүн (а. Олонд алдаршсан хүн; б. Тохиролцоо хийсэн хүн);
3. Хэлэлцэж тохирсон, хэлэлцсэн явдал бүхий - Хэлэлцээтэй юм шиг хамаг бурууг тохохыг оролдож, зальхай зан гаргаж байгааг нь хэлэх гэсэн юм гэж би дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.