ХЭЛЭЛЦЭХ

1. Харилцан ярилцах, зөвшилдөх - Далдыг мэддэг гэж амьтны хэлэлцдэг яах аргагүй үнэн боллоо. дэлгэрэнгүй... хэлэлцэж суувал сэтгэлийн чимэг, хичээж явбал биеийн чимэг [зүйр цэцэн үг] (үг хэл, явдлаа сайтар анхаарах гэсэн санаа);


2. Олноор болон бусдын хамт хэлэх ярих: хэлэлцэх ажил (харилцан харилцан ярилцах, тохиролцох ажил) - Магсаржав төрийн талаар дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа., хэлэлцэх асуудал (ярилцахаар төлөвлөсөн зүйл), хэлэлцэх хэрэг (хурал зөвлөгөөнөөр ярилцах хэргийн товьёг жагсаалт) - Хэлэлцэх хэргийн төлөвлөгөө төсөл зэргийг шилжүүлэн өглөө. Ч.Чимид. Хавар намар., хэлэлцсэн ёсоор (ярьж тохиролцсон ёсоор) - Энэ үед Пунцаг Нанзад хоёр мөн л хэлэлцсэн ёсоор хоёр дахь этгээдийн хоёр талаас зэрэг гарч ирэнгүүт, жолоо цулбуурыг нэг нь атган авчээ. Л.Түдэв Алтан гадас чигийг заана., асуудал хэлэлцэх (шийдвэрлэвэл зохих зүйлийг ярилцах) - Бид нэг нөхрийнхөө хувь заяаны асуудал хэлэлцэж байна. Ч.Чимид. Хавар намар., хурлаар хэлэлцэх (хурал зөвлөгөөнөөр хамтран ярилцах) - Намын үүрийн хурлаар хэлэлцэхдээ намайг яагаад суулгасангүй вэ? гэж бодов. Н.Банзрагч. Зам., хэрэг хэлэлцэх (хэрэг явдлыг шүүн ярилцах) - Бид та нартай хэрэг хэлэлцэх гэж ирсэн гэв. С.Удвал. Их хувь заяа., шүүмжлэн хэлэлцэх (шүүн тунгааж ярилцах) - Тэр заасан хичээлийн анхны хэсгийг нэгэн дэвтэр болгож шүүмжлэн хэлэлцэхэд зориулан хэвлэсэн билээ. Зуун билиг., хэлэлцэж тогтсон цагаас хожимдож бүү хоцор, дэмжиж хийлцэх ажлаас бултаж битгий зугт [зүйр цэцэн үг] (хэлсэн амандаа хүрч бай гэсэн санаа).

хэлэлцэж суувал сэтгэлийн чимэг, хичээж явбал биеийн чимэг үг хэл, явдлаа сайтар анхаарах гэсэн санаа
хэлэлцэх ажил харилцан харилцан ярилцах, тохиролцох ажил
хэлэлцэх асуудал ярилцахаар төлөвлөсөн зүйл
хэлэлцэх хэрэг хурал зөвлөгөөнөөр ярилцах хэргийн товьёг жагсаалт
хэлэлцсэн ёсоор ярьж тохиролцсон ёсоор
асуудал хэлэлцэх шийдвэрлэвэл зохих зүйлийг ярилцах
хурлаар хэлэлцэх хурал зөвлөгөөнөөр хамтран ярилцах
хэрэг хэлэлцэх хэрэг явдлыг шүүн ярилцах
шүүмжлэн хэлэлцэх шүүн тунгааж ярилцах
хэлэлцэж тогтсон цагаас хожимдож бүү хоцор дэмжиж хийлцэх ажлаас бултаж битгий зугт хэлсэн амандаа хүрч бай гэсэн санаа