хэлц үг
тухайн хэллэгт орсон үгс тус тусынхаа үндсэн утгаа алдаж, хоорондоо нийлж нэгэн утга санаа илэрхийлэх тогтвортой холбоо үг

хэлц үг

тэмээ ямаа хоёр шиг

Зочин 2021-01-07 19:16:06


Нүд хужирлах (хэлц үг)

Нүд хужирлах гэдэг нь гоё юм үзэхийг хэлнэ.

Зочин 2021-02-22 12:42:48