хэлц үг
тухайн хэллэгт орсон үгс тус тусынхаа үндсэн утгаа алдаж, хоорондоо нийлж нэгэн утга санаа илэрхийлэх тогтвортой холбоо үг

хэлц үг

тэмээ ямаа хоёр шиг

Зочин 2021-01-07 19:16:06


Нүд хужирлах (хэлц үг)

Нүд хужирлах гэдэг нь гоё юм үзэхийг хэлнэ.

Зочин 2021-02-22 12:42:48


Биеэ оторлох

Зочин 2023-12-25 12:56:01


Алдыг нь аваад дэлэм дээр Атгыг нь аваад чимх дээр

Зочин 2024-03-30 17:17:41