ШАДАР

1. Ойр, дөт, дэргэд: шадар айл (ойр дөт буусан айл) - Тэгээд ойр хавийнхаа шадар айлуудын гэрийг дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., шадар байх (ойр байх), шадар орших (ойр орших), ойр шадар [хоршоо] (хамгийн дотно, нөхөрсөг) - Радио бол малчин ардын хамгийн ойр шадар туслагч билээ. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., - Танд Сэрээнэн гэгч ойр шадар бараа болно. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал;


2. Дотно, итгэлтэй: шадар нөхөр (дотно, итгэлтэй нөхөр), шадар сайд (а. [хуучирсан] Төрийн тэргүүнд бараа болох сайд дэлгэрэнгүй...
шадар айл ойр дөт буусан айл
шадар байх ойр байх
шадар орших ойр орших
ойр шадар хамгийн дотно, нөхөрсөг
шадар нөхөр дотно, итгэлтэй нөхөр
шадар сайд а. [хуучирсан] Төрийн тэргүүнд бараа болох сайд; б. Ерөнхий сайдын туслах, ерөнхий сайдыг эзгүй үед асуудлыг шийдвэрлэх, ажлыг орлон хийх эрх бүхий албан тушаалтан
шадар дотно дотно, итгэлтэй
шадар хүн дотно, итгэлтэй хүн
шадар хэрэг ойр зуурын хэрэг
шадар цэрэг дотно, итгэлт цэрэг
шадар эм бусад эр лүгээ нөхөцдөг эхнэр