ШАГНАЛТАН

Алдар гавьяатай, шагнал хүртсэн хүн: төрийн шагналтан (төр засгийн дээд шагнал хүртсэн хүн).

төрийн шагналтан төр засгийн дээд шагнал хүртсэн хүн