ШАГНАХ

1. Шан хүртээх: мөнгөөр шагнах (мөнгөөр шан хүртээх), *нүүр шагнах (нүүр өгөх);


2. Хичээл зүтгэл гарган амжилт гаргасан, онцгой гавьяа байгуулсан хүмүүст урамшуулал, хүндэтгэл үзүүлэх - Баярын бичиг, сайшаалын үнэмлэх, үнэ дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Та бид уулзана., засгаас шагнах (засгаас шан хүртэх) - Жамбалд аварга төлчин болсных нь төлөө нам засгаас шагнажээ. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., Монгол улсын баатар цолоор шагнах (Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар цол хүртээх), одонгоор шагнах (одон хүртээх) - Нэгэн үдэш, дайны завсарлагаагаар манай анги түргэн цуглаан болж дарга, байлдагч нарыг одонгоор шагнасан тухай сонсгов. Б.Чойндон. Галбын говьд., сайшаан шагнах (урамшуулал олгох), хүндэт жуухаар шагнах (ямар нэг байгууллагын хүндэт жуух хүртээх).

мөнгөөр шагнах мөнгөөр шан хүртээх
нүүр шагнах нүүр өгөх
засгаас шагнах засгаас шан хүртэх
Монгол улсын баатар цолоор шагнах Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар цол хүртээх
одонгоор шагнах одон хүртээх
сайшаан шагнах урамшуулал олгох
хүндэт жуухаар шагнах ямар нэг байгууллагын хүндэт жуух хүртээх